ป้ายกำกับ: DLC

การเรียก Spirit Ash จาก DLC Elden Ring ที่ดีที่สุด

การหยิบขึ้นม…

Jugo Mobile Jugo Mobile

อาวุธ DLC ที่ดีที่สุดของ Elden Ring

ก็ขาดไม่ได้.…

Jugo Mobile Jugo Mobile