ป้ายกำกับ: Shadow

จะพบ Verdigris Discus ใน ER Shadow of the Erdtree ได้ที่ไหน

เอลเดนริง เง…

Jugo Mobile Jugo Mobile

วิธีเอาชนะ Romina, Saint of the Bud ใน ER Shadow of the Erdtree

แหวนเอลเดน ไ…

Jugo Mobile Jugo Mobile

วิธีรับ Falx ใน Elden Ring Shadow of the Erdtree

แหวนเอลเดน เ…

Jugo Mobile Jugo Mobile

จะหา Wing Stance ใน Elden Ring Shadow of the Erdtree ได้ที่ไหน

เอลเดนริง เง…

Jugo Mobile Jugo Mobile

จะพบ Impenetrable Thorns ใน ER Shadow of the Erdtree ได้ที่ไหน

เอลเดนริง เง…

Jugo Mobile Jugo Mobile

วิธีเข้าไปใน Ruins of Unte ใน ER Shadow of the Erdtree

แหวนเอลเดน เ…

Jugo Mobile Jugo Mobile